దైవం

on

                                                                         దైవం


      నాకేమి చింత  నారాయణుడుండ 
   నా కేమి బాధ  నారాయణుడుండ 
   నా  మంచి ,చెడ్డలు  చూసేటి  వాడు 
   నా ముందు నడిచి   నడిపేటి వాడు 

    నాపాలి దైవం, నేకొలిచే దైవం 
    నా గుండె గుడిలోన   వెలిగేటి దీపం 
     నామ స్మరణ విని ,నవ్వేటి  దైవం 
      నామాలు ధరియించి నిలచిన దైవం 
   
     నావాడవని తలచి నీ జాడ తెలియక 
     నోచిన నోములకు ఫలమిచ్చు దైవం 
      నమ్మిన వారిని పొమ్మనక కాచి,
     నమ్మనివారిని దరికి రమ్మనే దైవం 

     నాలుగు యుగముల నవరూపములు   దాల్చి 
    నరుల బ్రోచి ,అసురుల దునిమిన దైవం 
     నరకము, నాకము నీచేతిలొనని !
      నచ్చ చెప్పి ,హెచ్చరిక చేసే   దైవం 

1 comments:

SAI RAM said...

ఆత్మజ్ఞాన స్వరూపునకు నమస్కారం,

మహానుభావులైన మీరు ఎంతో కాలంగా శ్రమ కోర్చి జ్ఞాన యజ్ఞంలో బాగంగా ధర్మ సంబంద విషయాలను తెలియ చేస్తున్నారు, అందులకు కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకొంటున్నాము. అలాగే ఉడతా భక్తి గా సాయినాధుని కృపవల్ల భక్తి, జ్ఞాన సంబంద బ్లాగ్స్ ల నుంచి తాజా సమాచారాన్ని సేకరించి ఒకేచోట అందించే Aggregator బ్లాగ్ ను మహానుభావులైన పెద్దల సలహా మేరకు రూపొందించటం జరిగింది. ఇటువంటి అవకాశం కల్పించి, సేవ చేసుకొనే అవకాశం కల్పించిన వారికి మేము ఎంతో ఋణపడిఉంటాము. దయచేసి ఈ వెబ్ సైట్ దర్శింపగలరని మేము మనవి చేసుకొంటున్నాము.

సాయి రామ్ సేవక బృందం,
తెలుగు భక్తి సమాచారం - http://telugubhakthisamacharam.blogspot.in
సాయి రామ్ వెబ్ సైట్ - http://www.sairealattitudemanagement.org
* సర్వం శ్రీ సాయినాథ పాద సమర్పణమస్తు*

Post a Comment